OM BARNAS HAGER

Barnas hager tar utgangpunkt i barns utforsking og lek. Prosjektet er både et nærmiljøprosjekt og en pedagogisk ressurs. Målet er å vise fram barns tanker og fantasi i møte med prosesser i naturen.

Er du interessert i å engasjere deg, er det mulig å delta i prosjektet både gjennom praktisk arbeid eller ved å foreslå spørsmål og tema som kan bli utgangspunktet for spennende samtaler.

Ta kontakt med Line Møllerop eller Ove Bergersen på e-post: 

post@barnashager.no

I prosjektet deltar forskere og studenter ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og frivillige og ansatte fra Stavangers frivilligsentraler. 

IMG-5480.jpg